23/1 Trampat o Skyltat

Satt upp lite skyltar och trampat emellan tryssjön och älgsjön.

 

24 jan 2015