Arvslindan

Nyslasat från transformatorstation i Arvslindan bort till Borlänge korset efter stora linjan.

21 feb 2013