ATV

 

Regler ATV Köra terränghjuling Nya regler från 1 oktober 2009 Reglerna för att få köra terränghjulingförändras 1 oktober 2009 för att öka trafiksäkerheten. Ett separat förarbevis som endast gäller för terränghjulingar införs och krävs om du vill börja köra ett sådant fordon. Vad är en terränghjuling? Terränghjuling är en ny benämning som används om andra terrängmotor- fordon än snöskotrar. Terränghjulingen har hjul och används på barmark. Vanligtvis är terränghjulingen en så kallad fyrhjuling som är anpassad för körning i terräng. Tidigare har terränghjulingar varit registrerade som terrängskotrar. Observera att en fyrhjuling inte alltid är en terränghjuling: många fyrhjulingar är registrerade som motorcyklar och anpassade för att köras på allmänna vägar. (För att köra en motorcykelregistrerad fyrhjuling krävs att du har körkort med minst A- eller B-behörighet.) En terränghjuling får bara köras i terräng och på enskilda vägar (endast i undantagsfall på allmänna vägar). Förarbevis för terränghjuling Ett förarbevis för terränghjuling ger dig rätt att köra terränghjulingaroch äldre terrängskotrar som är beskaffade som terränghjulingar. För att få ett förarbevis krävs att du har:

• fyllt 16 år •

gått en utbildning hos en behörig utbildare •

blivit godkänd vid ett kunskapsprov hos en behörig provförrättare.

Tidigare behörigheter gäller Tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter gäller även efter 1 oktober 2009. Dessa äldre förarbevis kommer att bytas ut och ersättas med ett förarbevis för terränghjuling och snöskoter. Utbytet ska ske senast under 2012. Körkort (alla behörigheter) och traktorkort utfärdade före 1 januari 2000 ger dig även i fortsättningen rätt att köra terränghjuling. Värt att tänka på Förarbevis för terränghjuling kan från och med 1 oktober 2009 återkallas vid trafikbrott. Detta gäller även tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. En återkallelse kan senare innebära svårigheter för en person som ska ta körkort för personbil. Du får inte genomföra ett kunskapsprov för terränghjuling innan du fyllt 16 år. Men du kan påbörja din utbildning vid en tidigare tidpunkt. Övningskörning får ske först när du är 15 år och 9 månader. Privat övningskörning med terränghjuling är inte tillåten. Mer information Mer detaljerad information om körkort och förarbevis finns på Körkortsportalen. Körkortsportalen är alltid uppdaterad med den senaste informationen i alla körkortsfrågor. www.korkortsportalen.se Du kan även vända dig till Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81 .