Förarbevis

Måste jag ha ett förarbevis?
Regeringen har beslutat att för att få köra skoter krävs förarbevis för terrängskoter eller att du har körkort som är utfärdat före 1 januari 2000.
Har du ett körkort eller traktorkort som är utfärdat efter 1 januari 2000 och vill köra skoter, krävs alltså ett förarbevis för terrängskoter.

Hur tar jag ett förarbevis?
För att få förarbevis ska du genomgå utbildning och avlägga ett kunskapsprov. När du genomgått utbildning och avlagt godkänt kunskapsprov skickar du in en blankett till Vägverket där du ansöker om ett förarbevis. Blanketten får du av oss. Förarbeviset är ett grönt plastkort. Det saknar foto och namnteckning. Innehavet registreras i körkortsregistret.

Utbyte av gamla förarbevis.
Om du har ett s.k. frivilligt förarbevis för snöskoter eller ett utbildningsbevis för terränghjuling kan du ansöka om att få byta ut detta mot ett nytt förarbevis för terrängskoter. Den kan också erhållas från Trafikregistret, 701 88 Örebro, tfn 019-19 75 00. Ansökan om utbyte har nu förlängts väsentligt och ska göras före utgången av år 2010 (!). Tidigare var det oktober 2001 som gällde.

Undantag vid skotersafari.
Vissa undantag gäller vid s.k. skotersafari. Du som har körkort eller traktorkort (det har ingen betydelse när det är utfärdat) och är minst 16 år får köra terrängskoter om du ingår i en grupp på högst tio personer. Förutsättningarna är att körningen sker inom turistnäringen, att det finns en ledare som har förarbevis och att man kör en sträcka som ledaren har bestämt i förväg. 

Vi saknar i dagsläget utbildare då Göran tackat för sig. Vi tackar Göran för dessa 16 år som han utbildat.