Lite ny preparerade leder

Sladdat från djurmo upp till Långsberget och bort till mojesjön och över djurmoklack till Djurmo

17 feb 2013