Många nyslasade leder

Mockfjärd till Tryssjön via Tansen i början på veckan. Arvslindan till Tryssjön via Bodarna. Trampat leden till Bäsna och leden efter stora linjan från Arvslindan bort till Borlängeleden. Sladdat leden Björbo-Käringsjön-Ilnen-Orsen 13/2 samt Björbo-Närsen-Rentjärn. Sladdat Rentjärn-Damsjön-Björbo 14/2

15 feb 2013