Slasade leder !!!!!!!!!

Nyslasade leder från Bodarna till Tryssjön och en bit ner mot Tansen. Även emellan Mockfjärd-Flosjön och Mockfjärd-DalaFloda.

18 feb 2013