Slasat från mockfjärd

Slasat från Mockfjärd upp till tansen och vidare via tryssjön till älgsjön. Från älgsjön tillbaka till tryssjön och vidare över backbuan och tilbaka till Mockfjärd.

22 feb 2013