Snöskoter

 

Köra snöskoter Nya regler från 1 oktober 2009 Reglerna för att få köra snöskoter förändras 1 oktober 2009 för att öka trafiksäkerheten. Ett separat förarbevis som endast gäller för snöskotrar införs och krävs om du vill börja köra ett sådant fordon. Vad är en snöskoter? Snöskoter är en benämning som används om terrängskotrar som är avsedda för att köras på snötäckt mark och som är försedda med band och medar. Tidigare har snöskotrar varit registrerade som terrängskotrar. Förarbevis för snöskoter Ett förarbevis för snöskoter ger dig rätt att köra snöskotrar och äldre terrängskotrar som är beskaffade som snöskotrar. För att få ett förarbevis krävs att du har:

• fyllt 16 år

• gått en utbildning hos en behörig utbildare

• blivit godkänd vid ett kunskapsprov hos en behörig provförrättare.

Tidigare behörigheter gäller Tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter gäller även efter 1 oktober 2009. Dessa äldre förarbevis kommer att bytas ut och ersättas med ett förarbevis för terränghjuling och snöskoter. Utbytet ska ske senast under 2012. Körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdade före 1 januari 2000 ger dig även i fortsättningen rätt att köra snöskoter. Körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdade från och med 1 januari 2000 ger dig rätt att köra snöskoter enbart inom ramen för organiserad turistverksamhet. Observera att också en innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om han eller hon inte fyllt 16 år. Värt att tänka på Förarbevis för snöskoter kan från och med 1 oktober 2009 återkallas vid trafikbrott. Detta gäller även tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. En återkallelse kan senare innebära svårigheter för en person som ska ta körkort för personbil. Du får inte genomföra ett kunskapsprov för snöskoter innan du fyllt 16 år. Men du kan påbörja din utbildning vid en tidigare tidpunkt. Övningskörning får ske först när du är 15 år och 9 månader. Privat övningskörning med snöskoter är inte tillåten. Mer information Mer detaljerad information om körkort och förarbevis finns på Körkortsportalen. Körkortsportalen är alltid uppdaterad med den senaste informationen i alla körkortsfrågor. www.korkortsportalen.se Du kan även vända dig till Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-25 60 70.